Zakaj Evropska mladinska kartica?

Vsi mladi v starosti od 12 do dopolnjenih 30 let lahko pridobite Evropsko mladinsko kartico in postanete del ene največjih skupnosti na svetu, ki združuje že preko 6 miljonov članov in mladim v Evropi ponuja preko 60 tisoč ugodnosti.

Preberi več
Naroči zdaj

Javni razpis za oddajo stanovanj za mlade v najem

10.04.2017
Stanovanjski sklad RS je dne 24. marca 2017 objavil javni razpis za oddajo stanovanj –  najem za mlade. Pri projektu je s svojimi predlogi sodeloval tudi Mladinski svet Slovenije.
Projekt je zasnovan kot pilotni, namenjen mladim, v sklopu katerega se razpisuje možnost ugodnega bivanja za mlade na različnih lokacijah po Sloveniji v stanovanjih Sklada in drugih sodelujočih najemodajalcev, izmed katerih so določena stanovanja prvenstveno namenjena za skupinski najem. Primarna ciljna skupina razpisa so mladi, stari od 18 do 29 let, ki prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje oziroma tega vprašanja nimajo zadovoljivo rešenega in so popolno poslovno sposobne fizične osebe ter so pripravljeni bivati v skupinah.

Objavljen razpis zajema 13 stanovanj, po dve v Mariboru, Kranju, Novem mestu, Idriji, Borovnici ter na Jesenicah in eno v Ljubljani. Vsebino razpisa vključno s pogoji in ostalimi informacijami najdete na spletni strani Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. Rok za oddajo prijav je 10. 4. 2017. 

Vsi, ki urejate svoje stanovanjsko vprašanje, vabljeni k ogledu razpisa. Za vso morebitno pomoč so vam na voljo v okviru Stanovanjske svetovalnice za mlade.


Pri pripravi sodeloval tudi MSS

Predstavniki MSS-ja z ostalimi sodelujočimi mladinskimi organizacijami so ves čas priprave projekta stremeli k temu, da s svojimi predlogi izboljšajo besedilo razpisa na način, da bo mladim predstavljal cenovno ugodno rešitev njihovega stanovanjskega vprašanja. Predlagali so, da se iz razpisa črta plačilo zneska za resnost ponudbe, uporabnina in varščina v višini 3-mesečne najemnine. Zavedajjo se namreč, da ciljna skupina mladih, za katere se projekt pripravlja, v večini ni sposobna plačila tako visokih začetnih finančnih obveznosti.

Na MSS tudi opozarjajo na časovno neustrezno najavo objave razpisa, saj se MSS z ostalimi sodelujočimi partnerji nanj ni uspel v celoti pripraviti ter izvedbeno uskladiti.  Prav tako se ne morejo strinjati s končnim rokom za prijavo na razpis, kateri je določen na dan 10. aprila 2017. Menijo, da se z neustreznim informiranjem in zelo kratkim rokom za prijavo resno ogroža uspešnost izvedbe pilotnega projekta.

MSS zaradi takšne vsebine razpisa ne bo prevzemal odgovornosti za izvedbo pilotnega projekta, še manj pa pristal na to, da bo neuspešnost pilotnega projekta nekomu namenjena kot argument, da mladi ne potrebujejo aktivnosti države, ki bi pomagale pri reševanju njihove stanovanjske problematike.

Vir: MSS
Pomembni datumi
POMEMBNI
DATUMI
28.05.2018
Primavera Sound Music FestivalPreberi več
31.05.2018
Flimski natečaj za mlade
Preberi več