Zakaj Evropska mladinska kartica?

Vsi mladi v starosti od 12 do dopolnjenih 30 let lahko pridobite Evropsko mladinsko kartico in postanete del ene največjih skupnosti na svetu, ki združuje že preko 6 miljonov članov in mladim v Evropi ponuja preko 60 tisoč ugodnosti.

Preberi več
Naroči zdaj

Pogoji poslovanja za imetnike Evropske mladinske kartice

Vsebina je dostopna tudi v PDF obliki na tej povezavi.

MOBIN, Zavod za mobilnost in informiranje mladih, Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana; matična številka: 3704653000 (v nadaljevanju Zavod Mobin) kot ekskluziven član Zveze evropskih mladinskih kartic (EYCA) v Sloveniji izvaja program in izdaja Evropsko mladinsko kartico (v nadaljevanju kartica) ter imetniku kartice omogoča sodelovanje v različnih dejavnostih programa (sodelovanje v fizičnih in spletnih aktivnostih organizacije, redno obveščanje o ugodnostih, omogočanje sodelovanja na aktivnostih partnerskih organizacij) in koriščenje ugodnosti, ki jih nudijo partnerji Zavoda Mobin, mladim med 12 in 29 let.

Oseba, ki poda naročilo mladinske kartice na spletni strani www.mladinskakartica.si ali preko mobilne aplikacije Mladinska kartica ali z oddajo pisne prijavnice Zavodu Mobin:
  • Se zavezuje, da bo Zavodu Mobin posredovala resnične podatke, na podlagi katerih ji bo izdana kartica in omogočena (nadaljnja) uporaba aplikacije Mladinska kartica.
  • Soglaša, da Zavod Mobin do preklica člana ali bivšega člana (do njegovega dopolnjenega 30. leta) obdeluje njene osebne podatke, navedene v prijavi, in podatke, ki jih bo v zvezi z uporabo kartice pridobil kasneje (kot npr. čas uporabe, kraj uporabe, pogostost nakupa in podobno). Obdelava osebnih podatkov zajema njihovo zbiranje, shranjevanje, analitično obdelovanje, uporabo za potrebe informiranja, opravljanja marketinških storitev, promocijskih aktivnosti, vključno z neposrednim trženjem, izvedbo analiz poslovanja s kartico in izvedbo analiz posameznikovih nakupovalnih navad. Uporaba kartice zato pomeni osebno privolitev njenega uporabnika, da se njeni osebni podatki, ki jih Zavod Mobin dobi ob naročilu kartice ali se z njimi kasneje seznani ob uporabi te kartice, lahko uporabijo tudi za namene neposrednega trženja. Tovrstno informiranje in trženje se lahko prilagodi vsakemu posamezniku glede na njegove ugotovljene nakupovalne navade.
  • Soglaša, da Zavod Mobin njene kontaktne osebne podatke (oddane ob naročilu) v okviru pogodbene obdelave po potrebi posreduje tiskarnam s sedežem v Republiki Sloveniji z namenom izdelave kartice in z namenom tiskanja materialov, povezanih z izvajanjem marketinških aktivnosti Zavoda Mobin.
  • Soglaša, da Zavod Mobin osebne podatke, ki so potrebni za identifikacijo imetnika kartice (ime, priimek, elektronski naslov) in podatke o izvedenih nakupih pri posameznem partnerju v okviru pogodbene obdelave posreduje temu pogodbenemu partnerju s sedežem v Evropski uniji z namenom, da ta lahko spremlja koriščenje ugodnosti, izboljša svojo ponudbo ugodnosti ali storitev in izvaja neposredno trženje.
Osebni podatki se bodo obdelovali na območju EU. Vsak imetnik kartice lahko s pisno vlogo, poslano na naslov Zavoda Mobin ali po elektronski pošti na naslov info@mobin.si, kadarkoli in brez obrazložitve zahteva seznanitev z osebnimi podatki, ki se zbirajo o njem, ali da upravljalec trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke ali njihov del. 

V vseh navedenih primerih predzadnjega odstavka bo upravljalec v 15 dneh od prejema zahtevka preprečil uporabo osebnih podatkov in podatkov o nakupih v navedene namene ter o tem v nadaljnjih petih dneh obvestil imetnika kartice, ki je to zahteval. V primeru imetnikove zahteve po popolnem prenehanju uporabe osebnih podatkov bodo le ti izbrisani v treh delovnih dneh, prav tako pa bo deaktiviran imetnikov račun v mobilni aplikaciji. Imetnik kartice v tem primeru nima pravice do povračila ali delnega povračila že plačane članarine. Na začetku koledarskega leta, ko obstoječi ali nekdanji član dopolni 30 let, se njegovi osebni podatki izbrišejo iz baze.

V Ljubljani, 1. septembra 2017
Pomembni datumi