Zakaj Evropska mladinska kartica?

Vsi mladi v starosti od 12 do dopolnjenih 30 let lahko pridobite Evropsko mladinsko kartico in postanete del ene največjih skupnosti na svetu, ki združuje že preko 6 miljonov članov in mladim v Evropi ponuja preko 60 tisoč ugodnosti.

Preberi več
Naroči zdaj


Nova Evropska mladinska kartica v Sloveniji je začela svojo pot ob koncu leta 2016 in še pridobiva strateške in druge partnerje. Vsaj dvakrat na leto, 15. junija in 15. novembra, Zavod Mobin kot nosilec licence Evropske mladinske kartice za Slovenijo, objavi nove ugodnosti za njegove člane.

Imetniki Evropske mladinske kartice imajo dostop do:
  • informacij o mladinskih tematikah in dogodkih preko naših medijev (spletno mesto, e-novice, Facebook, v kratkem tudi preko mobilne aplikacije);
  • preko 60 tisoč popustov in ugodnosti v Sloveniji in v 37 evropskih državah, s področja kulture, neformalnega izobraževanja, prevozov, potovanj, nakupov, ogledov, tečajev ipd.;
  • sodelovanja pri različnih projektih in mednarodnih dejavnostih;
  • prostovoljnega dela (vodenje delavnic, pisanje novinarskih prispevkov, tehnična podpora ipd.).
Med trenutne glavne ugodnosti za imetnike Evropske mladinske kartice v Sloveniji štejemo:
  • 8 % popusta na vse prevoze GoOpti,
  • brezplačno enoletno članarino v Študentski vadbi s 50 brezplačnimi krediti,
  • 20 brezplačnih tiskov na vseh napravah Printbox v Sloveniji ter 10 % dodatnih brezplačnih tiskov za polnjenje računa nad 10 evrov,
  • zagotovljen najcenejši najem avtomobila pri podjetju Avantcar in ekskluzivne ponudbe za uporabo električnih vozil s storitvijo Avant2go,
  • 10 % popusta na različne aktivnosti v organizaciji Šport Ljubljana (savna, plavanje, fitnes ipd.),
  • posebne ponudbe v izbranih knjigarnah Mladinske knjige.
Naslednja osvežitev ugodnosti v Sloveniji se pripravlja za 15. november 2017, ko bomo objavili dodatne posebne ugodnosti.

Spodaj lahko najdete nekatere izbrane ugodnosti, ki smo jih za vas pripravili v Sloveniji do danes. S klikom na druge države in klikom na gumb "Išči", lahko raziskujete popuste tudi drugod po Evropi.

Nekateri meniji se zaradi optimizacije spletne strani na mobilnih napravah ne bodo prikazali, zato priporočamo, da si za celoten ogled ponudbe (vključno z mesti, kategorijami in ključnimi besedami) to podstran ogledate na večjem zaslonu.

Vžigalica Gallery/ Galerija Vžigalica

Street Trg francoske revolucije 7
ZIP 1000
City Ljubljana
Country Slovenia
Phone +386 1 2412 500
Email info@mgml.si, galerija.vzigalica@mgml.si
URL http://www.mgml.si
Discount Free entrance
Discount (local) Prost vstop
Info The 2007 renovation of the premises of the former Križanke Cultural and Information Centre gave rise to the Vžigalica Gallery. The space has not only undergone a transformation in terms of physical renovation, image and name, but mainly as regards its programme and organisation. The Vžigalica Gallery has risen to prominence as a venue for varied projects pertaining to contemporary visual, audio-visual, performance and other art practices. So far, the co-operation with non-governmental and other organisations active in the field of culture has yielded results and offered new perspectives on both sides, which is why this co-operation is continuing. During the time of its existence, the Vžigalica Gallery has hosted diverse exhibitions which were either part of larger projects and festivals or independent presentations of major names of world art and young artists, even artists in residence. Apart from that, the Gallery has also been engaged in both domestic and international projects whose production was specially adjusted to the venue. The Vžigalica Gallery retains its basic concept of a smaller yet extremely flexible art gallery in the very centre of Ljubljana. Its task will remain to encourage various reactions of both culture and art to the idea of urban culture and, at the same time, to contribute to defining this phenomenon. By making public invitations for projects we aim to encourage the non-governmental sector, artists and other organisations to respond to the phenomena occurring in the urban cultural space in which we live, and to place them in a wider context of contemporary culture and art. The broader context means both an expanded view in the geographical sense, i.e. familiarity with the macrocosmos of international production and the culture of contemporary society at large; as well as the broad-mindedness of the artist’s or curator’s attitude to a certain visual work of art, installation, audio-visual object or performance practice. Our intention is to continue to study the concept of urbanity, i.e. to identify the artistic attributes of the town, the challenges posed by urban culture, and to find out how to address them when a broad range of starting points is taken into account: artistic, educational, scientific, creative, visual, aural, virtual, historical, social and many more. The Gallery’s objective is to act as a laboratory for new ideas, creative formulas and different attitudes which invariably arise from high-quality contemporary artistic production. Opening hours: Tuesday - Sunday: 10.00-18.00 Monday: Closed 1 January, 1 November, 25 December: Closed 24 and 31 December: 10.00–14.00
Info (local) S prenovo prostorov nekdanjega Kulturno-informacijskega centra Križanke je sredi leta 2007 zaživela Galerija Vžigalica. Prostor ni doživel le transformacije v smislu fizične prenove in celostne podobe in imena, temveč predvsem v programsko-vsebinskem in organizacijskem smislu. Galerija Vžigalica se je izoblikovala v prizorišče raznovrstnih projektov s področja sodobnih likovnih, avdio-vizualnih, performativnih in drugih umetniških praks. Sodelovanje z nevladnimi in drugimi organizacijami s področja kulture se je izkazalo kot obojestransko plodno in perspektivno, zato z njim nadaljujemo tudi v prihodnje. Galerija Vžigalica je gostila raznovrstne razstave, ki so bodisi del večjih projektov ali festivalov bodisi predstavitve tako velikih imen svetovne umetnosti kot mladih, tudi rezidenčnih umetnikov, na drugi strani pa domače in mednarodne projekte, katerih produkcija je bila posebej prilagojena prizorišču galerije. Galerija Vžigalica ohranja svoj osnovni vsebinski kontekst manjšega, a izjemno fleksibilnega razstavišča v središču Ljubljane, ki želi še naprej vzpodbujati raznolike odzive kulture in umetnosti na pojem urbane kulture in prispevati k definiranju tega pojava. Z javnim pozivom za pripravo projektov želimo vzpodbuditi odziv nevladnega sektorja, umetnikov in drugih organizacij, ki se odzivajo na fenomene v prostoru urbane kulture, v katerem živimo, in jih umestiti v širši kontekst sodobne kulture in umetnosti. Širši kontekst pomeni tako razširjen pogled v geografskem smislu, torej razgledanost v makrokozmosu mednarodne produkcije in kulture sodobne družbe nasploh; kot tudi širino pogleda v načinu obravnavanja likovne stvaritve, instalacije, avdio-vizualnega objekta, performativne prakse, do katere umetnik ali kurator zavzema svoje kritično stališče. Še naprej želimo raziskovati pojem urbanosti - kaj so umetniški atributi mesta, kakšni so izzivi urbane kulture in kako se z njimi spoprijemati, če izhajamo iz zelo raznolikih izhodišč: umetniškega, izobraževalnega, znanstvenega, kreativnega, vizualnega, avditivnega, virtualnega, zgodovinskega, socialnega in mnogih drugih. Galerija Vžigalica želi delovati kot laboratorij novih idej, kreativnih formul, drugačnih pristopov, ki pa vselej izhajajo iz kvalitetne sodobne umetniške produkcije. Odpiralni čas: torek–nedelja: 10.00–18.00 ponedeljek: zaprto 1. januar, 25. december: zaprto 24. in 31. december: 10.00–14.00
Category Museums/Galleries/Sights
Tag(s)
Nazaj na seznam
Pomembni datumi
POMEMBNI
DATUMI
12.12.2017
Zakaj nam slovenski zrak v povprečju krajša življenje za leto dni? Odgovor na vprašanje boste lahko slišali na ...Preberi več
13.12.2017
Mladinski center Idrija vabi na super delavnico, kjer se boste naučili, kako po svojem okusu v vaš dom vnesti ...Preberi več
14.12.2017
Legebitra in Klub Tiffany vabita na kavarniški večer in lutkovno predstavo "Prva ljubezen". Dogodek bo v ...Preberi več
15.12.2017
Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA) v Lizboni na Portugalskem omogoča pripravništva za najmanj 3 in največ ...Preberi več
17.12.2017
Od 11. do 17. 12. 2017 na različnih lokacijah po Ljubljani potekajo dnevi tehnike in naravoslovja. Brezplačno se ...Preberi več
18.12.2017
ECB ponuja priložnost pridobivanja izkušenj z uporabo najmodernejših tehnologij na raznolikih delovnih mestih ...Preberi več
19.12.2017
Od septembra dalje v MDC Blok v Škofji Loki in v okviru programa PUM-O potekajo delavnice pripovedovanja ljudskih ...Preberi več
19.12.2017
... za mlade pravnice in pravnike. Rok prijave je 19. 12. 2017. 
Preberi več
22.12.2017
Festival alternativne kulture, na kultnem prizorišču v srcu Maribora, bo od 22. decembra do 1. januarja pod eno ...Preberi več
07.01.2018
Si že kdaj slišal/-a za Valenciennes, na severu Francije, le eno uro stran od Bruslja in dve uri vožnje iz Pariza? ...Preberi več
15.01.2018
Fundacija Bogliasco razpisuje pripravništva, ki so namenjena osebam, ki opravljajo ustvarjalno ali raziskovalno delo ...Preberi več
22.02.2018
Fundacija Mies van der Rohe letos že drugič razpisuje poziv za Nagrade YTAA obetavnim arhitektom, urbanistom in ...Preberi več