Zakaj Evropska mladinska kartica?

Vsi mladi v starosti od 12 do dopolnjenih 30 let lahko pridobite Evropsko mladinsko kartico in postanete del ene največjih skupnosti na svetu, ki združuje že preko 7 miljonov članov in mladim v Evropi ponuja preko 70 tisoč ugodnosti.
 

Pogoji poslovanja

Splošno: Pogoji poslovanja za vse imetnike EMK (20. 10. 2020)

Specifično:

---
POGOJI POSLOVANJA ZA IMETNIKE EVROPSKE MLADINSKE KARTICE


1. Uvod

To je Izjava o varovanju osebnih podatkov za uporabnike Evropske mladinske kartice (v nadaljevanju: ’’kartica’’).

Zbiralec osebnih podatkov je SLOAM, Agencija za mlade (v nadaljevanju „SLOAM“), s sedežem na Slovenski cesti 56, 1000 Ljubljana; matična številka: 3704653000 kot ekskluziven član Zveze evropskih mladinskih kartic (EYCA) v Sloveniji izvaja program in izdaja Evropsko mladinsko kartico (v nadaljevanju kartica) ter imetniku kartice omogoča sodelovanje v različnih dejavnostih programa (sodelovanje v fizičnih in spletnih aktivnostih organizacije, redno obveščanje o ugodnostih, omogočanje sodelovanja na aktivnostih partnerskih organizacij) in koriščenje ugodnosti, ki jih nudijo partnerji SLOAM, mladim med 12 in 29 let.

Lastnik kartice je European Youth Card Association (v nadaljevanju „EYCA“), na naslovu Centre Dansaert, 7/11 Rue d‘Alost, 1000 Bruselj, Belgija; lastnika je mogoče kontaktirati preko telefona na +32 288 06 843 ali preko elektronskega naslova mail@eyca.org.

Zbiralec osebnih podatkov je SLOAM; zbiralca osebnih podatkov je mogoče kontaktirati preko telefona na +386 51 636 860 ali preko elektronskega naslova info@sloam.si.

Dolžnost SLOAM je varovanje vaše zasebnosti pri uporabi kartice. Z vsako informacijo, ki nam jo posredujete, ravnamo z največjo možno skrbnostjo in varnostjo. Vse zbirke osebnih podatkov zbiramo, beležimo, urejamo, shranjujemo ali obdelujemo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju GDPR).

V nadaljevanju je razloženo, katere podatke shranjujemo in zakaj, ter kako jih uporabljamo ali predstavljamo.

Vaše podatke obdelujemo izključno ob danem soglasju za zbiranje in uporabo osebnih podatkov v skladu z splošnimi pogoji o zasebnosti.


2. Naročilo Evropske mladinske kartice

Oseba, ki poda naročilo mladinske kartice na spletni strani www.mladinskakartica.si ali preko mobilne aplikacije Mladinska kartica:

• Se zavezuje, da bo SLOAM-u posredovala resnične podatke, na podlagi katerih ji bo izdana kartica in omogočena (nadaljnja) uporaba aplikacije Mladinska kartica.

• Soglaša, da SLOAM do preklica člana ali bivšega člana (do njegovega dopolnjenega 30. leta) obdeluje njene osebne podatke, navedene v prijavi, in podatke, ki jih bo v zvezi z uporabo kartice pridobil kasneje (kot npr. čas uporabe, kraj uporabe, pogostost nakupa in podobno). Obdelava osebnih podatkov zajema njihovo zbiranje, shranjevanje, analitično obdelovanje, uporabo za potrebe informiranja, opravljanja marketinških storitev, promocijskih aktivnosti, vključno z neposrednim trženjem, izvedbo analiz poslovanja s kartico in izvedbo analiz posameznikovih nakupovalnih navad.

Uporaba kartice zato pomeni osebno privolitev njenega uporabnika, da se njeni osebni podatki, ki jih SLOAM dobi ob naročilu kartice ali se z njimi kasneje seznani ob uporabi te kartice, lahko uporabijo tudi za namene neposrednega trženja. Tovrstno informiranje in trženje se lahko prilagodi vsakemu posamezniku glede na njegove ugotovljene nakupovalne navade.

• Soglaša, da SLOAM kontaktne osebne podatke (oddane ob naročilu) v okviru pogodbene obdelave po potrebi posreduje tiskarnam s sedežem v Republiki Sloveniji z namenom izdelave kartice in z namenom tiskanja materialov, povezanih z izvajanjem marketinških aktivnosti SLOAM.

• Soglaša, da SLOAM osebne podatke, ki so potrebni za identifikacijo imetnika kartice (ime, priimek, elektronski naslov) in podatke o izvedenih nakupih pri posameznem partnerju v okviru pogodbene obdelave posreduje temu pogodbenemu partnerju s sedežem v Evropski uniji z namenom, da ta lahko spremlja koriščenje ugodnosti, izboljša svojo ponudbo ugodnosti ali storitev in izvaja neposredno trženje.

Osebni podatki se bodo obdelovali na območju EU. Vsak imetnik kartice lahko s pisno vlogo, poslano na naslov SLOAM ali po elektronski pošti na naslov info@sloam.si, kadarkoli in brez obrazložitve zahteva seznanitev z osebnimi podatki, ki se zbirajo o njem, ali da upravljalec trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke ali njihov del. 

V vseh navedenih primerih predzadnjega odstavka bo upravljalec v 15 dneh od prejema zahtevka preprečil uporabo osebnih podatkov in podatkov o nakupih v navedene namene ter o tem v nadaljnjih petih dneh obvestil imetnika kartice, ki je to zahteval. V primeru imetnikove zahteve po popolnem prenehanju uporabe osebnih podatkov bodo le ti izbrisani v treh delovnih dneh, prav tako pa bo deaktiviran imetnikov račun v mobilni aplikaciji. Imetnik kartice v tem primeru nima pravice do povračila ali delnega povračila že plačane članarine. Na začetku koledarskega leta, ko obstoječi ali nekdanji član dopolni 30 let, se njegovi osebni podatki izbrišejo iz baze.

3. Katere podatke pridobivamo

Za uporabo kartice je zahtevana registracija na spletni strani ali v mobilni aplikaciji, dostopni na www.mladinskakartica.si/app. Za ta namem je potrebno podajanje osebnih podatkov ter drugih informacij:

• ime in priimek,
• naslov,
• telefonska številka,
• datum rojstva,
• elektronski naslov,
• v nadaljevanju z vašim privoljenjem v mobilni aplikaciji dostopamo tudi do vaše geolokacije.

Zbiramo lahko tudi podatke, ki jih bomo v zvezi z uporabo kartice pridobili kasneje (kot npr. čas uporabe, kraj uporabe, pogostost nakupa in podobno).

4. Namen obdelovanja osebnih podatkov in uporaba vaših informacij

Vaše podatke zbiramo za namene uporabe kartice, za sledenje popustom Evropske mladinske kartice, ki so v vaši bližini.

Vaše osebne in druge podatke uporabljamo za:

• omogočanje vaše registracije v svoj uporabniški račun;
• administracijo vašega uporabniškega računa;
• merjenje vaše uporabe popustov;
• zbiranje in analizo statistike uporabe Aplikacije:
• izpopolnitev naših storitev in ustvarjanja novih nadgradenj aplikacije v prihodnosti;
• prejem in odziv vaših morebitnih pritožb;
• komuniciranje z vami.

Do vaših podatkov dostopamo dokler so vam naše storitve na voljo in največ do dopolnjenega 30. leta starosti.

5. Kdo dostopa do vaših informacij

Vaše podatke lahko prenesemo podjetju, ki razvija našo spletno stran ali mobilno aplikacijo in drugim tretjim osebam, ki nudijo pomoč pri ustvarjanju in razvijanju kartice in mobilne aplikacije za edini namen, ki je nudenje naših storitev.

V primeru reorganizacije, prodaje ali prenehanja delovanja EYCA ali SLOAM se strinjate, da se kateri koli osebni podatki, ki ste nam jih posredovali, prenesejo k novo reorganizirani entiteti oz. tretji osebi.

Vaše osebne podatke lahko razkrijemo, če to od nas zahteva veljavna zakonodaja, vključno z zakonodajo izven države vašega bivanja. Podatke lahko razkrijemo na prošnjo državnih oblasti, sodnih pozivov ali drugih pravnih procesov z namenom varovanja pravic ali zasebnosti katerekoli osebe.

6. Kako varujemo vaše osebne podatke

Vaši osebni podatki pridobljeni preko spletne strani so shranjeni na varnem strežniku, ki se nahaja v Sloveniji, osebne podatke pridobljene preko mobilne aplikacije pa shranjujemo na varnem strežniku na Nizozemskem.

Varnost vaših osebnih podatkov je za nas zelo pomembna. Sledimo splošno sprejetim smernicam in standardom za zagotovitev varnosti vaših pridobljenih osebnih podatkov. Naše varovanje in poltiko zasebnosti se redno pregleduje, vendar pa morate upoštevati, da noben prenos osebnih podatkov preko interneta ni popolnoma varen.

7. Vaše zakonske pravice glede posredovanih osebnih podatkov:

• Pravica do preglednosti: vsakič, ko nam zaupate podatke, vam natančno in v jasnem jeziku pojasnimo, zakaj podatke potrebujemo, kako jih bomo obravnavali, ipd. To pomeni, da pred potrditvijo pošiljanja svojih podatkov, dobite natančne informacije, kaj se bo z njimi zgodilo.

• Pravica dostopa do osebnih podatkov oziroma vpogled v podatke, ki jih imamo o vas, kakor tudi pridobitev informacije, ali imamo vaše osebne podatke: vaša pravica je vedeti, zakaj jih imamo, kaj počnemo z njimi, ali smo jih komurkoli posredovali, in kako dolgo jih hranimo.

• Pravica do popravka in pravica do pozabe (izbrisa): zahtevate lahko spremembe oziroma popravke netočnosti vaših osebnih podatkov, ki jih imamo; lahko tudi zahtevate izbris vaših osebnih podatkov.

• Pravica do omejitve obdelave: obdelava lahko pomeni zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporabo, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje. Uporabniki imate pravico omejiti eno ali več naštetih dejanj, pri čemer ni nujno, da zahtevate tudi izbris podatkov.

• Pravica do prenosljivosti podatkov: vse podatke, ki ste nam jih posredovali in jih hranimo o vas, smo vam dolžni na vašo zahtevo posredovati v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, vi pa imate pravico te podatke posredovati drugemu upravljavcu.

• Pravica do ugovora: uporabniki lahko zahtevate, da vaših podatkov ne vključujemo v kakršnekoli obdelave in statistične analize, pri čemer običajno ne gre za prepoznavne osebne podatke. Kljub temu imate pravico ugovora do uporabe teh podatkov.

8. Promocijski namen

Uporabnik dovoljuje izvajalcu uporabo svojih podatkov za namene pošiljanja Novičnikov za člane, obvestil o aktualnih priložnostih in novostih, ankete in raziskave, ki uporabnikom predstavljajo uporabno ter zanimivo vsebino.

Če ne želite prejemati Novičnikov in drugih aktualnih novic in vabil na dogodke, lahko svojo izbiro označite na koncu Izjave o varovanju osebnih podatkov s klikom na ustrezni kvadratek.

Ne bomo vas kontaktirali za promocijske namene preko e-pošte, če s tem ne boste predhodno soglašali. Prav tako vaših osebnih podatkov ne bomo uporabljali za promocijske namene, če boste nakazali, da tega ne želite. Kadarkoli lahko preko elektronskega naslova info@sloam.si spremenite svoje nastavitve glede uporabe osebnih podatkov v promocijske namene.

Po oddanem soglasju imate kadarkoli pravico do preklica privolitve s klikom na odjavni gumb v naših promocijskih e-mailih.

9. Kako upravljati z vašimi osebnimi podatki

Vsi uporabniki naših spletnih storitev, ki nam prostovoljno zaupate svoje osebne podatke, imate pravico do vpogleda, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa svojih osebnih podatkov na način, ki ga omogoča SLOAM, preko elektronskega naslova info@sloam.si.

10. Piškotki in druge tehnologije sledenja

Za optimalno delovanje spletne strani in mobilne aplikacije uporabljamo piškotke ali drugo sledilno tehnologijo. To so majhne datoteke, ki jih vaš brskalnik namesti na vaš mobilni telefon in s tem omogočajo spremljanje informacij o rabi aplikacije.

Za več informacij o piškotkih obiščite stran www.allaboutcookies.org.

Piškotke uporabljamo predvsem z namenom, da se vam ni treba vsakič znova prijavljati v mobilno aplikacijo (če ste tako želeli), in za preureditev vsebine v sami mobilni aplikaciji.
Uporaba piškotkov nikoli ne pomeni, da upravljavcu kakorkoli posredujete svoje osebne podatke oziroma podatke, po katerih bi lahko prepoznali vašo indentiteto.

11. Povezave do spletnih strani tretjih oseb

Mobilna aplikacija in ta spletna stran lahko vsebujeta povezave do spletnih strani tretjih oseb. Če želite te spletne strani obiskati in jim posredovati svoje podatke, vaši osebni podatki postanejo predmet njihove zasebne politike.

12. Pogoji spremembe Izjave varovanja osebnih podatkov

Pridržujemo si pravico spreminjanja Izjave o varovanju osebnih podatkov in priporočamo, da redno preverjate Izjavo o varovanju podatkov ter Splošne pogoje varovanja osebnih podatkov.

13. Vodilna zakonodaja

Navedena politika zasebnosti je urejena na podlagi slovenske in nizozemske zakonodaje.

Navedena politika zasebnosti je bila prvotno pripravljena v angleškem jeziku. Po prevodu v kateri koli drugi jezik, bo v primeru morebitnih sporov, pri razlagi prevladala angleška, originalna različica politike zasebnosti.V Ljubljani, 20. oktobra 2020
Pomembni datumi
POMEMBNI
DATUMI
29.07.2021
Slovenska filantropija vabi na brezplačna uvodna izobraževanja za prostovoljce!Preberi več
31.07.2021
Društvo za medgeneracijsko povezovanje Sinica vabi na poletne delavnice “Mladi šivamo”!Preberi več
23.08.2021
Ob koncu poletnih počitnic Mreža KROJ in Zavod Nefiks pripravljajo Počitniški karierni tabor za dijake.Preberi več