Zakaj Evropska mladinska kartica?

Vsi mladi v starosti od 12 do dopolnjenih 30 let lahko pridobite Evropsko mladinsko kartico in postanete del ene največjih skupnosti na svetu, ki združuje že preko 7 miljonov članov in mladim v Evropi ponuja preko 70 tisoč ugodnosti.
 

Priložnost za delo: direktor Maske (m/ž)

16.11.2020
Maska razpisuje delovno mesto direktorja/-ice!
Ustanovitelji Maske, zavoda za založniško, kulturno in producentsko dejavnost, Metelkova 6, 1000 Ljubljana, na podlagi 15. člena Statuta Zavoda Maska razpisujejo mesto: direktor/-ica Maske. 

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
 • visokošolska izobrazba ustrezne smeri,
 • izčrpne delovne in vodstvene izkušnje pri podobnih delih,
 • poznavanje področij delovanja Maske tako v Sloveniji kot v tujini,
 • sposobnost za organiziranje in vodenje dela v Maski,
 • znanje slovenskega in angleškega jezika.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo petih let (01. 04. 2021 – 31. 03. 2026), z možnostjo ponovnega imenovanja. Uvajanje in primopredaja bo potekala med 01. 03. in 31. 03. 2021.

Kandidat mora ob prijavi predložiti:
 • fotokopijo diplome oz. dosežene izobrazbe
 • življenjepis z navedbo izkušenj pri podobnih delih in nalogah
 • motivacijsko pismo ter
 • svojo umetniško/programsko in poslovno vizijo Zavoda Maska v naslednjem 5-letnem mandatnem obdobju ter strategijo njenega uresničevanja.

Naloge direktorja so:
 • organizira in vodi poslovanje ter programsko in strokovno delo Maske,
 • predlaga svetu Maske poslovno politiko, letne programe, finančne načrte in razvojne programe Maske ter sprejema ukrepe za njihovo izvajanje,
 • v okviru programske in poslovne politike in aktov, ki jih je sprejel svet Maske, samostojno odloča, predstavlja in zastopa Masko nasproti tretjim osebam,
 • odgovarja za zakonitost in strokovnost dela Maske,
 • opravlja druge naloge, ki jih določajo zakoni in podzakonski predpisi ter statut in splošni akti Maske.

Poleg tega od kandidata pričakujejo:
 • sposobnost pridobivanja partnerjev in priprave razpisov tako v Sloveniji kot mednarodno;
 • vodenje tekočih projektov;
 • sposobnost javnega nastopanja in zagovorništva;
 • sposobnost povezovanja ustvarjalne, uredniške, produkcijske in administrativne ekipe.

Prijavo z vsemi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev, življenjepisom, motivacijskim pismom ter umetniško/programsko in poslovno vizijo zavoda za mandatno obdobje je potrebno poslati do 20. 11. 2020 na naslov: Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost, Metelkova 6, 1000 Ljubljana (z oznako: “prijava na razpis”) ali pa na e-pošti naslov info@maska.si (zadeva: “prijava na razpis”).

Kandidati iz ožjega izbora bodo povabljeni na razgovor predvidoma 1. 12. 2020.

O izboru bodo kandidati_ke obveščeni v 8-ih dneh po odločitvi ustanoviteljev Zavoda Maska, predvidoma do 22. 12. 2020.

Razpis lahko najdeš tukaj.
Pomembni datumi
POMEMBNI
DATUMI
23.01.2021
Informativa je največji vseslovenski predinformativni izobraževalni dogodek, ki s na enem mestu predstavi pregled ...Preberi več
30.01.2021
Ekipa e-Mature vabi na dogodek KAM NA FAKS?

Preberi več
09.02.2021
Živimo v času, ko so mediji pogosto edini vir informacij, pojavlja se veliko lažnih novic in različnih (pogosto ...Preberi več