Zakaj Evropska mladinska kartica?

Vsi mladi v starosti od 12 do dopolnjenih 30 let lahko pridobite Evropsko mladinsko kartico in postanete del ene največjih skupnosti na svetu, ki združuje že preko 7 miljonov članov in mladim v Evropi ponuja preko 70 tisoč ugodnosti.
 

Priložnost za delo: Vodja projekta (m/ž)

16.12.2020
Inštitut RS za socialno varstvo objavlja objavlja prosto delovno mesto!
Na Inštitutu RS za socialno varstvo iščejo novega sodelavca oz. sodelavko, ki bo vodil/-a projekt Deinstitucionalizacija CUDV Črna na Koroškem v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Kot višji raziskovalec oz. raziskovalka boš aktivno sodeloval/-a pri prehodu zavoda CUDV Črna na Koroškem iz institucionalne v skupnostno obliko oskrbe.

Pogoji za prijavo:
 • VII/2 stopnja izobrazbe družboslovne ali humanistične smeri (2. bolonjska stopnja oz. visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja);
 • 5 let delovnih izkušenj kot raziskovalec_ka z ustreznimi referencami;
 • aktivno znanje enega in pasivno znanje drugega tujega jezika;
 • poznavanje osnov računalništva (urejevalniki besedil in specializirani programski paketi).
Zaželena znanja in izkušnje:
 • poznavanje področja dela Inštituta;
 • izkušnje terenskega dela z ljudmi;
 • zagnanost, energičnost, kreativno razmišljanje;
 • vozniški izpit B kategorije.
Odgovornosti:
 • vodenje projekta in načrtovanje nalog drugih zaposlenih na projektu, v skladu z načrtovanimi projektnimi aktivnostmi;
 • sodelovanje z vodilnim partnerjem CUDV Črna na Koroškem in skrbnikom pogodbe na MDDSZ;
 • spremljanje doseganja ciljev projekta in priprava poročil, potrjevanje vsebinskih poročil, priprava predlogov za spremembe, nadgradnjo projekta, skrb za strateško pravilno izvedbo sofinanciranja projekta, zagotavljanje trajnosti doseženih rezultatov, priprava sistemskih predlogov in rešitev, skupaj svodilnim partnerjem (CUDV Črna na Koroškem) potrjevanje letnega načrta dela v okviru projekta, načrta informiranja in komuniciranja in časovnice aktivnosti;
 • predstavljanje celotnega projekta javnosti (širši, strokovni in laični);
 • priprava, organizacija, sodelovanje pri izboru zunanjih izvajalcev;
 • nadzor nad izvedbo projekta in spremljanje dela celotnega projektnega tima;
 • administracija in spremljanje projekta (vodenje evidenc o aktivnostih na projektu,shranjevanje in obdelava podatkov za namen poročanja, spremljanja in oblikovanja predlogov za nadgradnjo projekta), poznavanje finančnega stanja projekta;
 • poznavanje Smernic in metod deinstitucionalizacije.
Delo bo trajalo določen čas in sicer do konca trajanja projekta, 30. 9. 2023, 40 ur na teden.

Rok prijave je 23. 12. 2020.

Prijavi priložite življenjepis in dokazila o izpolnjevanju pogojev ter morebitne reference (potrdilo o doseženi izobrazbi, dokazila o delovnih izkušnjah kot raziskovalec in ustrezne reference,…)

Prijavo pošljie na kadri.irssv@siol.net.

Več informacij lahko najdeš na spletni stran Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje tukaj.
Pomembni datumi
POMEMBNI
DATUMI
23.01.2021
Informativa je največji vseslovenski predinformativni izobraževalni dogodek, ki s na enem mestu predstavi pregled ...Preberi več
30.01.2021
Ekipa e-Mature vabi na dogodek KAM NA FAKS?

Preberi več
09.02.2021
Živimo v času, ko so mediji pogosto edini vir informacij, pojavlja se veliko lažnih novic in različnih (pogosto ...Preberi več