Zakaj Evropska mladinska kartica?

Vsi mladi v starosti od 12 do dopolnjenih 30 let lahko pridobite Evropsko mladinsko kartico in postanete del ene največjih skupnosti na svetu, ki združuje že preko 6 miljonov članov in mladim v Evropi ponuja preko 70 tisoč ugodnosti.
 

Štipendije Ad futura 2019

17.04.2019
Štipendije so namenjene izobraževanju državljanov držav Zahodnega Balkana za podiplomski (magistrski ali doktorski) študij s področja naravoslovja, tehnike in medicine v Sloveniji. 
Štipendija se lahko dodeli za:
- za šolnino v višini dejanske šolnine,  vendar ne več kot 3.000€ za posamezno študijsko leto in/ali
- življenjske stroške v višini  700€ mesečno (8.400€ za posamezno študijsko leto)

Način oddaje vlog:
Prijavnica in druga ustrezna dokumentacija morajo biti predložene na naslov:
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, v kuverti vidno označeni z napisom »za 268. javni razpis« do roka za prijavo.

Vlagatelji morajo imeti do roka za prijavo urejeno začasno prebivališče v Republiki Sloveniji, skladno z zakonom, ki ureja prijavo začasnega prebivališča ali sklenjeno veljavno pooblastilo z osebo s prebivališčem v Republiki Sloveniji. 

O izidu javnega razpisa si obveščen z odločbo. Štipendisti nato podpišejo pogodbo o štipendiranju. Štipendist mora redno napredovati v višji letnik in študij uspešno zaključiti v pogodbenem roku.

Več si lahko prebereš v razpisu ali na spletni strani.  
Vprašanja pa lahko zastaviš preko e-maila: jerneja.svara@sklad-kadri.si
Pomembni datumi
POMEMBNI
DATUMI
29.02.2020
Bliža se rok za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe!
Preberi več
06.03.2020
Na Kersnikovi vabijo k usposabljanju za modoče mentorje in metorice!Preberi več
09.04.2020
Mednarodni glasbeni cikel Mladi virtuozi ponuja možnosti za vzgojo mladih poslušalcev in izvajalcev, od katerih je ...Preberi več