Zakaj Evropska mladinska kartica?

Vsi mladi v starosti od 12 do dopolnjenih 30 let lahko pridobite Evropsko mladinsko kartico in postanete del ene največjih skupnosti na svetu, ki združuje že preko 6 miljonov članov in mladim v Evropi ponuja preko 60 tisoč ugodnosti.
 

Štipendije Ad futura 2019

02.09.2019
Štipendije so namenjene izobraževanju državljanov držav Zahodnega Balkana za podiplomski (magistrski ali doktorski) študij s področja naravoslovja, tehnike in medicine v Sloveniji. 
Štipendija se lahko dodeli za:
- za šolnino v višini dejanske šolnine,  vendar ne več kot 3.000€ za posamezno študijsko leto in/ali
- življenjske stroške v višini  700€ mesečno (8.400€ za posamezno študijsko leto)

Način oddaje vlog:
Prijavnica in druga ustrezna dokumentacija morajo biti predložene na naslov:
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, v kuverti vidno označeni z napisom »za 268. javni razpis« do roka za prijavo.

Vlagatelji morajo imeti do roka za prijavo urejeno začasno prebivališče v Republiki Sloveniji, skladno z zakonom, ki ureja prijavo začasnega prebivališča ali sklenjeno veljavno pooblastilo z osebo s prebivališčem v Republiki Sloveniji. 

O izidu javnega razpisa si obveščen z odločbo. Štipendisti nato podpišejo pogodbo o štipendiranju. Štipendist mora redno napredovati v višji letnik in študij uspešno zaključiti v pogodbenem roku.

Več si lahko prebereš v razpisu ali na spletni strani.  
Vprašanja pa lahko zastaviš preko e-maila: jerneja.svara@sklad-kadri.si
Pomembni datumi
POMEMBNI
DATUMI
01.03.2019
Štipendija je na voljo za študij ali raziskovanje na Danskem. ...Preberi več
03.03.2019
Rektorjeva nagrada je tradicionalni natečaj za študente in zaposlene na Univerzi v Ljubljani, ki vzpodbuja vstop ...Preberi več
20.03.2019
Si kreativen, podjeten, inovativen?Preberi več
29.03.2019
Mladi fotografi med 14. in 26. letom lahko na natečaju sodelujejo s serijo fotografij na razpisano temo. Natečaj je ...Preberi več
29.03.2019
Likovni tečaj na temo: trajnostna mobilnost. 
Preberi več
29.05.2019
Imaš umetniško žilico? Prijavi se na likovni natečaj.Preberi več
01.07.2019
Natečaj za najboljše neobjavljeno književno delo.Preberi več
05.07.2019
Podjetje Krka podeljuje nagrade.Preberi več
02.09.2019
Štipendije so namenjene izobraževanju državljanov držav Zahodnega Balkana za podiplomski (magistrski ali doktorski) ...Preberi več