Zakaj Evropska mladinska kartica?

Vsi mladi v starosti od 12 do dopolnjenih 30 let lahko pridobite Evropsko mladinsko kartico in postanete del ene največjih skupnosti na svetu, ki združuje že preko 7 miljonov članov in mladim v Evropi ponuja preko 70 tisoč ugodnosti.
 

"Youth Work and Youth Workers across Europe"

Educational Pracitces for Youth Workers - Collection Book [Izobraževalne prakse za mladinske delavce - Zbirka dobrih praks]

Zbirka je del izvajanja projekta "Youth Work and Youth Workers across Europe - Good examples from practice about volunteering, employment, education and training" [Mladinsko delo in mladinski delavci po vsej Evropi - dobri primeri iz prakse o prostovoljstvu, zaposlovanju, izobraževanju in usposabljanju] (2019-1-BG01-KA205-061890).

Predstavljena zbirka je neposredni rezultat dolgega, aktivnega in participativnega procesa, ki se je začel z namenom podpiranja dostopa do kakovostnih informacij in dodatnih možnosti izobraževanja ter usposabljanja za mladinsko delo in mladinske delavce. Združuje dobre prakse vseh sodelujočih držav, nanašajoče se na splošni razvoj mladinskih delavcev.

Prakse so razdeljene na dva glavna sklopa:
1. DOBRE PRAKSE V RAZVOJU MLADINSKEGA DELA
2. IDEJE IN DOBRE PRAKSE ZA INICIATIVE IN PROJEKTE MLADIH

Prakse so urejene glede na stopnjo izvajanja: lokalno, regionalno, nacionalno in mednarodno. Zadevajo vsaj eno od naslednjih tem: pobude zagovorništva (kako narediti mladinsko delo vidno in pomembno za družbo), izobraževanje in usposabljanje mladinskih delavcev (formalno in neformalno usposabljanje, učni načrt in priznavanje), zaposlitev mladinskih delavcev (prostovoljstvo/plačilo).

Projektna skupina in partnerji smo se odločili združiti vse to znanje in izkušnje z namenom izboljšanja kakovosti pretoka informacij in dostopa do različnih izobraževalnih priložnosti ter da bi zagotovili zbiranje dobrih praks, ki bodo spodbujale kakovost, inovacije in prepoznavnost mladinskega dela po Evropi.

Zbirka dobrih praks je dostopna tukaj.
Pomembni datumi
POMEMBNI
DATUMI
24.10.2020
ARTish je festival na katerem slovenski ustvarjalci na stojnicah razstavljajo in prodajajo svoja dela.Preberi več
26.10.2020
V delavnici “Za zapiske ne uničujem dreves” bodo v MC Vič udeležence delavnice usposobili za samostojno ...Preberi več
28.10.2020
Ne zamudi predstavitev in delavnic v okviru IZZIVOV V TUJINI, kjer boš dobil/-a ključne informacije o odhodu na ...Preberi več
31.10.2020
ARTish je festival na katerem slovenski ustvarjalci na stojnicah razstavljajo in prodajajo svoja dela.Preberi več
13.11.2020
CER, Center energetsko učinkovitih rešitev vabi mlade, da se pridružijo globalni skupnosti ustvarjalcev sprememb in ...Preberi več
17.11.2020
Vabljen/-a na brezplačno izobraževanje: Orodja za delo na daljavo!Preberi več
08.12.2020
REZ! – Mala šola aktivističnega videa je cikel brezplačnih delavnic in predavanj namenjenih mladim v okviru ...Preberi več