Zakaj Evropska mladinska kartica?

Vsi mladi v starosti od 12 do dopolnjenih 30 let lahko pridobite Evropsko mladinsko kartico in postanete del ene največjih skupnosti na svetu, ki združuje že preko 7 miljonov članov in mladim v Evropi ponuja preko 70 tisoč ugodnosti.
 

»Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju«


 
Zavod Mobin je bil izbran na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju« za sofinanciranje operacije »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju – 1 « in  »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju – 2 «, ki jo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Javni razpis za izbor operacij se izvaja v  okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«; specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.
 
Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju -1 traja od februarja do septembra 2018, zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju -2 pa od marca do oktobra 2018.

Namen in cilj javnega razpisa:
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 8 »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«; specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.
 
Cilj javnega razpisa je spodbuditi in zagotoviti večjo zaposljivost ciljne skupine mladih, kar povečuje možnosti njihove zaposlitve po izteku operacije ter prispeva k znižanju brezposelnosti mladih.
Ukrep za dosego cilja so spodbude za zaposlitev ciljne skupine mladih v mladinskem sektorju kot mladinski delavec na področju mladinskega dela.

Namen javnega razpisa:
Ukrep prinaša nove zaposlitve mladim iskalcem prve zaposlitve in brezposelnim mladim, starim od 15 do vključno 29 let, s katerim se na področju mladinskega dela odzivamo na potrebe mladinskega sektorja. Gre za zaposlitev, ki mladim prinaša možnost za zaposlitev in pridobivanje kakovostnih delovnih izkušenj, znanj in kompetenc mladinskega delavca, za mladinski sektor pa predstavlja prispevek k rednim dejavnostim organizacij v javnem interesu v mladinskem sektorju na področju mladinskega dela ter k izboljšanju kakovosti mladinskega dela.
Kompetence, ki jih na področju mladinskega dela pridobiva mladinski delavec, mu omogočajo osebno rast in razvoj, spodbujajo njegovo aktivno državljanstvo in socialno vključenost ter izboljšujejo njegovo zaposljivost. Mladi iskalci prve zaposlitve in mlade brezposelne osebe bodo kot mladinski delavci pridobili izkušnje, znanja in kompetence, ki povečujejo njihove zaposlitvene možnosti tako v kot tudi izven sektorja. Z ukrepom se tako prispeva k znižanju brezposelnosti mladih ter k povečanju deleža zaposlenih na trgu dela od vključenih mladih. 
Področje, ki mu je namenjena podpora, in njegov pričakovani prispevek k specifičnemu cilju 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih« OP so spodbude za zaposlovanje mladih brezposelnih oseb, starih do vključno 29 let, predvsem iskalcev prve zaposlitve in dolgotrajno brezposelnih mladih.

Mladinski delavec:
V času izvajanja operacije mladinski delavec sodeluje in se usposablja oziroma opravlja vsaj eno od naslednjih ključnih del oziroma pričakovanih aktivnosti: načrtovanje mladinskih programov v sodelovanju z mladimi, izvajanje mladinskih programov v sodelovanju z mladimi, vrednotenje programov mladinskega dela, vzpostavljanje in vzdrževanje sodelovalnih in zaupnih odnosov z mlado osebo, delovanje z mladimi v skupinah in timih, omogočanje mladim pridobivanje kompetenc ter izvajanje dejavnosti za razširjanje rezultatov dela mladih.

Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju -1 
Mladinski delavec opravlja naslednje naloge:
 • Učenje in samo-učenje za potrebe razumevanja digitalnega mladinskega dela.
 • Vzpostavitev kompetenčnega modela za izvajalce digitalnega mladinskega dela.
 • Usposabljanje za izvajanje digitalnega mladinskega dela – na podlagi pripravljenega kompetenčnega modela .
 • Oživitev Mladinske vstopne točke (MVT) in spremljevalne aktivnosti. Zagotovitev povezljivosti MVT s slovensko mobilno aplikacijo EYCA, ki bo mladim še dodatno omogočala povezljivost in dialog med mladinskimi delavci, mladimi in ponudniki ugodnosti v Sloveniji.
 • Prisotnost na spletnih družbenih omrežjih, ki jih koordinira Zavod Mobin in vzpostavitev novih kanalov digitalnega komuniciranja z mladimi.
 • Izpeljava »fizičnih« aktivnosti promocije obeh orodij povezljivosti MVT – spletne strani in mobilne aplikacije,. Vzpostavitev novih orodij promocije programa Evropske mladinske kartice, ki bi spodbujala aktivno participacijo v družbi ter še večjo mobilnosti in informiranost mladih v Sloveniji in širše.
 •  
Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju -2
Mladinski delavec opravlja naslednje naloge:
 • Analiza literature trendov in megatrendov s področja civilne aktivacije in aktivacije mladih ter načinov naslavljanja in doseganja mladih.
 • Analiza prostočasnih, nakupovalnih in učnih aktivnosti mladih, potreb in želja za boljše profiliranje aktivnosti mladinskega dela v zavodu.
 • Prilagajanje aktivnosti, ki so mladim »in« v aktivnosti, ki so družbeno koristne oz. spodbujajo osebnostni razvoj mladih (v sodelovanju s partnerji - popustodajalci, drugimi mladinskimi organizacijami ipd.).
 • Priprava novih aktivnosti mladinskega dela s pomočjo mladinskih voditeljev in mladih (mladi za mlade) v okviru aktivnosti Evropske mladinske kartice.
 • Razvijanje aktivnosti mladinskega dela v sodelovanju s partnerji pod skupno tržno znamko Evropske mladinske kartice.
 • Planiranje in izvajanje usposabljanja in vrednotenja med mladimi in mladinskimi delavci. Izvedba analize literature in manjše tržne raziskave.
 • Vsakodnevno mladinsko delo s ciljno skupino kot odgovor na potrebe mladih.

Z zgoraj izpostavljenimi delovnimi nalogami in aktivnostmi razvijata nove kompetence:
 • Samoiniciativnost
 • Učenje učenja
 • Socialne in državljanske kompetence
 • Kompetence podjetnosti

Rezultat javnega razpisa:

Zaposlitev obeh mladinskih delavcev za dodatno obdobje dveh mesecev.

Kontakt:
Vse informacije o projektu so dostopne na spletni strani www.mladinskakartica.si , oz. na telefonski številki Zavoda Mobin (051 636 860).

Povezave:
Spletna stran Evropskih socialnih skladov - www.eu-skladi.si
Spletna stran Javnega razpisa zaposlitve na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju - www.ursm.gov.si

Vir: Javni razpis Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju.
Pomembni datumi
POMEMBNI
DATUMI
29.07.2021
Slovenska filantropija vabi na brezplačna uvodna izobraževanja za prostovoljce!Preberi več
31.07.2021
Društvo za medgeneracijsko povezovanje Sinica vabi na poletne delavnice “Mladi šivamo”!Preberi več
23.08.2021
Ob koncu poletnih počitnic Mreža KROJ in Zavod Nefiks pripravljajo Počitniški karierni tabor za dijake.Preberi več